Renowacje - W jaki sposób przebiega renowacja powozu konnego?


stara bryczkaProces renowacji powozu rozpoczyna się od szczegółowego przeanalizowania konstrukcji, a następnie stopniowej rozbiórki. Dopiero wtedy możliwe jest dokładne oczyszczenie wszystkich zdemontowanych części ze znajdujących się na nich zabrudzeń i osadu korozyjnego. Często zdarza się również, że drewniane elementy ulegają całkowitej degradacji i wówczas niezbędne jest ich odtworzenie przy użyciu tych samych gatunków drewna. Pozwala to zachować oryginalny styl i charakter. Równie ważną czynnością jest wykonanie odpowiedniej tapicerki na siedzeniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz powozu.Kolejny etap prac to malowanie, które ma ogromny wpływ na jego ogólną estetykę. Dobór odpowiednich lakierów oraz właściwego koloru farb umożliwia odwzorowanie oryginalnej stylistyki.

Na końcu pozostaje dokładne dopasowanie wszystkich części oraz ewentualne uzupełnienie tych brakujących i ponowny montaż z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, aby nie uszkodzić odnowionych elementów.

Samodzielne odnawianie powozu, w większości przypadków, jest po prostu niemożliwe. Brak odpowiednich umiejętności i wiedzy ma wpływ na jakość pracy, co z kolei przekłada się na mierny efekt końcowy. Z tego też względu prace renowacyjne warto powierzać specjalistom gwarantującym najwyższy poziom usług w swojej branży.